Šį egzaminą privalo išlaikyti ir gauti pažymėjimą fiziniai asmenys, kurie pageidauja vykdyti krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų funkcijas.

Egzamino kaina 1 asmeniui – 25 eurai. Apmokėti už egzaminą reikia iki numatytos egzamino dienos.

Prašymo laikyti egzaminą pateikimo tvarka:
Egzamino laikymo tvarka:
Prašymo laikyti egzaminą pateikimo tvarka:

Prašymo formą galite parsisiųsti čia: PRAŠYMO FORMA

Prašymas gali būti pateiktas per atstumą elektroniniu paštu egzaminai@gdme.lt, per atstumą registruotu paštu adresu Vingrių g. 23-9, LT-01309 Vilnius arba tiesiogiai kreipiantis į Geležinkelių darbuotojų mokymo ir egzaminavimo centrą Saulėtekio slėnio mokslų ir technologijų parke adresu Saulėtekio aleja 15 Vilnius.

Prašymą gali pateikti ir asmens, pageidaujančio gauti pažymėjimą, įgaliotas atstovas, pateikęs rašytinį įgaliojimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio kodekso reikalavimus.

Egzamino laikymo tvarka:

Egzaminavimo metu tikrinamos ir vertinamos žinios iš šių teisės aktų:

  1. Krovinių vežimo geležinkelių transportu taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2000 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 174 „Dėl Krovinių vežimo geležinkelių transportu taisyklių patvirtinimo“;
  2. Krovinių krovimo ir tvirtinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. 3-611 „Dėl Krovinių krovimo ir tvirtinimo taisyklių patvirtinimo“.

Egzamino metu egzaminuojamasis į egzaminą gali atsinešti šiuos teisės aktus popieriniu formatu ir jais naudotis egzamino metu.

Egzaminai vykdomi tik lietuvių kalba. Jeigu pareiškėjas nemoka kalbėti ar nesupranta valstybinės lietuvių kalbos, egzamino metu gali dalyvauti vertėjas, sugebantis versti į egzaminuojamajam suprantamą kalbą. Vertėjo išlaidas apmoka egzaminuojamasis.

Pareiškėjai ir vertėjai, atvykę laikyti egzamino, privalo su savimi turėti ir egzaminuotojui pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Pareiškėjams ir vertėjams, nepateikusiems asmens tapatybės dokumento, egzaminą laikyti (dalyvauti egzamine) draudžiama.

Testą sudaro 30 klausimų po 3 atsakymų variantus į kiekvieną klausimą.

Egzamino metu draudžiama naudotis mobiliojo ryšio ir kitomis informacijos perdavimo ar priėmimo priemonėmis, kalbėti su kitais asmenimis, išskyrus pokalbius su vertėju.

Laikoma, kad egzaminas išlaikytas, jeigu pareiškėjas teisingai atsako į ne mažiau kaip 25 testo klausimus.

Egzamino testui spręsti skiriama ne daugiau kaip 1,5 val.

Dėl detalesnės informacijos galite užpildyti šią formą ir mes susisieksime: