Šį egzaminą privalo išlaikyti ir gauti pažymėjimą fiziniai asmenys, kurie dirba darbą tiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu, tai yra:

  • asmenys, atsakingi už geležinkelio įmonių (vežėjų), geležinkelių infrastruktūros valdytojų ar kitų įmonių (juridinių asmenų, kitų organizacijų, juridinių asmenų filialų, kitų organizacijų filialų), kurios neįgijusios geležinkelio įmonės (vežėjo) licencijos naudojasi geležinkelių infrastruktūra manevruodamos ir (ar) važiuodamos į geležinkelių infrastruktūros objektų statybos, remonto ir (ar) techninės priežiūros darbų atlikimo vietą ar iš jos, ir kurios Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo nustatyta tvarka turi įgyti bendrąjį saugos sertifikatą, geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemų įgyvendinimą;
  • asmenys, kurie dirba pavojingosiose geležinkelio zonose.

Egzamino kaina 1 asmeniui – 32 eurai. Egzamino kaina, kartu klausant ir mokymus, 1 asmeniui – 22 eurų. Apmokėti už egzaminą reikia iki numatytos egzamino dienos.