Šį egzaminą privalo išlaikyti ir gauti pažymėjimą fiziniai asmenys, kurie dirba darbą tiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu, tai yra:

  • asmenys, kurie tiesiogiai vadovauja ir (ar) tvarko manevrų ir (ar) traukinių eismą;
  • traukinio brigados nariai, išskyrus tuos, kurie turi traukinio mašinisto pažymėjimą.

Egzamino kaina 1 asmeniui – 25 eurai. Apmokėti už egzaminą reikia iki numatytos egzamino dienos.

Prašymo laikyti egzaminą pateikimo tvarka:
Egzamino laikymo tvarka:
Prašymo laikyti egzaminą pateikimo tvarka:

Prašymo formą galite parsisiųsti čia: PRAŠYMO FORMA

Prašymas gali būti pateiktas per atstumą elektroniniu paštu egzaminai@gdme.lt, per atstumą registruotu paštu adresu Vingrių g. 23-9, LT-01309 Vilnius arba tiesiogiai kreipiantis į Geležinkelių darbuotojų mokymo ir egzaminavimo centrą Saulėtekio slėnio mokslų ir technologijų parke adresu Saulėtekio aleja 15 Vilnius.

Prašymą gali pateikti ir asmens, pageidaujančio gauti pažymėjimą, įgaliotas atstovas, pateikęs rašytinį įgaliojimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio kodekso reikalavimus.

Egzamino laikymo tvarka:

Egzaminavimo metu tikrinamos ir vertinamos žinios iš šių teisės aktų:

  1. Techninio geležinkelių naudojimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1996 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 297 „Dėl Techninio geležinkelių naudojimo nuostatų patvirtinimo“, I skyriaus III skirsnio, II skyriaus IV skirsnio 4.4, 4.6 ir 4.7 papunkčių, II skyriaus VIII skirsnio 8.1.1 ir 8.1.2 papunkčių, II skyriaus X skirsnio 10.2 papunkčio, IV skyriaus XVII skirsnio 17.1.1 ir 17.2.12 papunkčių;
  2. Geležinkelių transporto eismo signalizacijos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1997 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 483 „Dėl Geležinkelių transporto eismo signalizacijos taisyklių patvirtinimo“, 1 priedo XII skyriaus 18 punkto ženklų Nr. 18.1–18.16, 1 priedo XIII skyriaus 19 punkto signalų Nr. 19.1, 19.2, 1 priedo XIV skyriaus 20 punkto signalų Nr. 20.1, 20.2, 20.13, 20.16.

Egzaminai vykdomi tik lietuvių kalba. Jeigu pareiškėjas nemoka kalbėti ar nesupranta valstybinės lietuvių kalbos, egzamino metu gali dalyvauti vertėjas, sugebantis versti į egzaminuojamajam suprantamą kalbą. Vertėjo išlaidas apmoka egzaminuojamasis.

Pareiškėjai ir vertėjai, atvykę laikyti egzamino, privalo su savimi turėti ir egzaminuotojui pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Pareiškėjams ir vertėjams, nepateikusiems asmens tapatybės dokumento, egzaminą laikyti (dalyvauti egzamine) draudžiama.

Testą sudaro 30 klausimų po 3 atsakymų variantus į kiekvieną klausimą.

Egzamino metu draudžiama naudotis mobiliojo ryšio ir kitomis informacijos perdavimo ar priėmimo priemonėmis, kalbėti su kitais asmenimis, išskyrus pokalbius su vertėju.

Laikoma, kad egzaminas išlaikytas, jeigu pareiškėjas teisingai atsako į ne mažiau kaip 25 testo klausimus.

Egzamino testui spręsti skiriama ne daugiau kaip 1 val.

Dėl detalesnės informacijos galite užpildyti šią formą ir mes susisieksime: