Geležinkelių darbuotojų mokymo ir egzaminavimo centras

Egzaminai

Mūsų vykdomi egzaminai:

Asmenų, kurių darbas tiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, egzaminai

Šį egzaminą privalo išlaikyti ir gauti pažymėjimą fiziniai asmenys, kurie:

  • tiesiogiai vadovauja ir (ar) tvarko manevrų ir (ar) traukinių eismą;
  • yra traukinio brigados nariai, išskyrus tuos, kurie turi traukinio mašinisto pažymėjimą.

Egzamino kaina 1 asmeniui – 25 eurai

Asmenų, kurių darbas netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, egzaminai

Šį egzaminą privalo išlaikyti ir gauti pažymėjimą fiziniai asmenys, kurie:

  • dirba pavojingosiose geležinkelio zonose;
  • yra atsakingi už geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemų (SVS) įgyvendinimą.

Egzamino kaina 1 asmeniui – 25 eurai

Asmenų, kurie vykdo krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų funkcijas, egzaminai

Šį egzaminą privalo išlaikyti ir gauti pažymėjimą fiziniai asmenys, kurie:

  • pageidauja vykdyti krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų funkcijas.

Egzamino kaina 1 asmeniui – 25 eurai

Mūsų rekomenduojami egzaminai:

Asmenų, pageidaujančių gauti traukinio mašinisto pažymėjimą, egzaminai

Fizinis asmuo įgyja teisę valdyti geležinkelių riedmenis gavęs traukinio mašinisto pažymėjimą ir traukinio mašinisto sertifikatą.

Traukinio mašinisto pažymėjimas – dokumentas, kuriuo patvirtinama traukinio mašinisto sveikatos, išsilavinimo ir profesinių įgūdžių atitiktis nustatytiems reikalavimams.

Egzamino kaina 1 asmeniui – 159 eurai

Egzaminavimą vykdo:

Traukinio mašinistų, pageidaujančių gauti traukinio mašinisto sertifikatą, egzaminai

Fizinis asmuo įgyja teisę valdyti geležinkelių riedmenis gavęs traukinio mašinisto pažymėjimą ir traukinio mašinisto sertifikatą.

Traukinio mašinisto sertifikatas – dokumentas, kuriuo patvirtinama traukinio mašinisto teisė valdyti sertifikate nurodytus geležinkelių riedmenis nurodytoje geležinkelių infrastruktūroje.

Egzamino kaina 1 asmeniui – nustatoma atsižvelgiant į egzaminavimo apimtį

Egzaminavimą vykdo:

Traukinio mašinistų periodinis žinių tikrinimas

Geležinkelių infrastruktūros valdytojai, geležinkelio įmonės (vežėjai), kitos įmonės, kurios naudojasi geležinkelių infrastruktūra, turi užtikrinti, kad būtų sukurta traukinio mašinistų darbo stebėsenos sistema, kuri turi būti tų įmonių eismo saugos valdymo sistemos (SVS) dalis. Traukinio mašinistų darbo stebėsenos sistemos tikslas yra užtikrinti, kad traukinio mašinistai atitiktų šio įstatymo nustatytus sveikatos ir kvalifikacinius reikalavimus.

Egzamino kaina 1 asmeniui – 35 eurai

Egzaminavimą vykdo:

LinkedIn