Geležinkelių darbuotojų mokymo ir egzaminavimo centras

Asmenų, kurių darbas netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, egzaminai

Asmenų, kurių darbas netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, egzaminai

Kas privalo išlaikyti šį egzaminą ir gauti pažymėjimą?

Šį egzaminą privalo išlaikyti ir gauti pažymėjimą fiziniai asmenys, dirbantys darbą netiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu, tai yra asmenys, kurie:

  • dirba pavojingosiose geležinkelio zonose (zona, kuri tęsiasi 2,5 m į abi puses nuo kraštinių kelių kraštinių bėgių galvučių išorinių briaunų, arba zona, kuri tęsiasi nuo kraštinių kelių kraštinių bėgių galvučių išorinių briaunų iki asmenų prieigą prie geležinkelio kelio ribojančių techninių priemonių);
  • yra atsakingi už geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemų (SVS) įgyvendinimą.

Dėl papildomos informacijos maloniai prašome kreiptis telefonu +370 634 83186 arba elektroniniu paštu info@gdme.lt .

Kaip užsiregistruoti laikyti egzaminą ir gauti pažymėjimą?

Fiziniai asmenys turi pateikti prašymą laikyti egzaminą.

Prašymas gali būti pateiktas per atstumą elektroniniu paštu egzaminai@gdme.lt, per atstumą registruotu paštu adresu Vingrių g. 23-9, LT-01309 Vilnius arba tiesiogiai kreipiantis į Geležinkelių darbuotojų mokymo ir egzaminavimo centrą egzaminų arba mokymų vykdymo metu nurodytu adresu (mokymų datos, laikai ir adresai nurodyti Renginių kalendoriuje).

Prašymo formą MS Word formatu arba PDF formatu galite parsisiųsti čia:

PDF   

Prašymą gali pateikti ir asmens, pageidaujančio gauti pažymėjimą, įgaliotas atstovas, pateikęs rašytinį įgaliojimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio kodekso reikalavimus.

Dėl papildomos informacijos maloniai prašome kreiptis telefonu +370 634 83186 arba elektroniniu paštu info@gdme.lt .

Kiek kainuoja egzaminas, kada ir kaip turiu už jį sumokėti?

Egzamino kaina 1 asmeniui – 25 eurai. Apmokėti už egzaminą reikia iki numatytos egzamino dienos.

Apmokėjimo rekvizitai:

Gavėjas, mokant per AB „Swedbank“ banką: MB GDME

Gavėjas, mokant per bet kurį kitą banką: MB Geležinkelių darbuotojų mokymo ir egzaminavimo centras

Įmonės kodas: 304355069

Atsiskaitomoji sąskaita: LT077300010149526303

Bankas: AB „Swedbank“

Jei mokama už kitą asmenį, prie mokėjimo paskirties prašome nurodyti ir asmens vardą ir pavardę, už kurį yra mokama.

Dėl sąskaitos-faktūros išrašymo arba papildomos informacijos maloniai prašome kreiptis elektroniniu paštu info@gdme.lt arba telefonu +370 634 83186 .

Kada ir kur vyksta egzaminas?

Egzaminai vykdomi visose Lietuvoje iš anksto sutartu laiku ir vietoje (egzaminai gali vykti Jūsų įmonėje sudarius tam tikrą asmenų grupę, priklausomai nuo įmonės vietos, arba GDME parinktoje vietoje).

Dėl egzamino laikymo datos ir laiko maloniai prašome kreiptis telefonu +370 634 83186 arba elektroniniu paštu info@gdme.lt .

Kokios žinios tikrinamas egzamino metu?

Egzaminavimo metu tikrinamos ir vertinamos žinios iš šių teisės aktų:

  1. Techninio geležinkelių naudojimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1996 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 297 „Dėl Techninio geležinkelių naudojimo nuostatų patvirtinimo“, I skyriaus III skirsnio, II skyriaus IV skirsnio 4.4, 4.6 ir 4.7 papunkčių, II skyriaus VIII skirsnio 8.1.1 ir 8.1.2 papunkčių, II skyriaus X skirsnio 10.2 papunkčio, IV skyriaus XVII skirsnio 17.1.1 ir 17.2.12 papunkčių;
  2. Geležinkelių transporto eismo signalizacijos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1997 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 483 „Dėl Geležinkelių transporto eismo signalizacijos taisyklių patvirtinimo“, 1 priedo XII skyriaus 18 punkto ženklų Nr. 18.1–18.16, 1 priedo XIII skyriaus 19 punkto signalų Nr. 19.1, 19.2, 1 priedo XIV skyriaus 20 punkto signalų Nr. 20.1, 20.2, 20.13, 20.16.

Dėl papildomos informacijos maloniai prašome kreiptis telefonu +370 634 83186 arba elektroniniu paštu info@gdme.lt .

Kokia kalba vyksta egzaminai?

Egzaminai vykdomi tik lietuvių kalba. Jeigu pareiškėjas nemoka kalbėti ar nesupranta valstybinės lietuvių kalbos, egzamino metu gali dalyvauti vertėjas, sugebantis versti į egzaminuojamajam suprantamą kalbą. Vertėjo išlaidas apmoka egzaminuojamasis.

Dėl papildomos informacijos maloniai prašome kreiptis telefonu +370 634 83186 arba elektroniniu paštu info@gdme.lt .

Ką privalau turėti egzamino metu?

Pareiškėjai ir vertėjai, atvykę laikyti egzamino, privalo su savimi turėti ir egzaminatoriui pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Pareiškėjams ir vertėjams, nepateikusiems asmens tapatybės dokumento, egzaminą laikyti (dalyvauti egzamine) draudžiama.

Dėl papildomos informacijos maloniai prašome kreiptis telefonu +370 634 83186 arba elektroniniu paštu info@gdme.lt .

Kiek klausimų sudaro testą ir kiek iš jų turiu atsakyti teisingai?

Testą sudaro 30 klausimų po 3 atsakymus į kiekvieną klausimą.

Laikoma, kad egzaminas išlaikytas, jeigu pareiškėjas teisingai atsako į ne mažiau kaip 25 testo klausimus.

Dėl papildomos informacijos maloniai prašome kreiptis telefonu +370 634 83186 arba elektroniniu paštu info@gdme.lt .

Kiek laiko trunka egzaminas?

Fizinių asmenų, pageidaujančių dirbti darbą netiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu, egzamino testui spręsti skiriama ne daugiau kaip 1 val. Pasibaigus skirtam laikui, egzamino laikymas nutraukiamas, egzaminatorius surenka užpildytus Protokolus.

Dėl papildomos informacijos maloniai prašome kreiptis telefonu +370 634 83186 arba elektroniniu paštu info@gdme.lt .

Kada išduodamas pažymėjimas?

Geležinkelių darbuotojų mokymo ir egzaminavimo centras per 5 kalendorines dienas nuo egzamino išlaikymo dienos išduoda elektroninės formos pažymėjimą.

Informaciją apie išduotus pažymėjimus galima rasti čia: Pažymėjimų paieška  

Dėl papildomos informacijos maloniai prašome kreiptis telefonu +370 634 83186 arba elektroniniu paštu info@gdme.lt .

Kokia yra pažymėjimų galiojimo tvarka?

Fiziniai asmenys, kurių darbas netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, kas 3 metus nuo pažymėjimo išdavimo dienos privalo išklausyti 8 val. mokymus, susijusius su eismo saugos reikalavimais, ir pateikti pažymėjimą išdavusiam egzaminavimo centrui tai patvirtinančius dokumentus. Mokymus reikia iškausyti mokymų centre, kuris turi teisę mokyti fizinius asmenis, kurių darbas netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu.

Geležinkelių darbuotojų mokymo ir egzaminavimo centras turi teisę vykdyti asmenų, kurių darbas netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu mokymus. Visas mokymų datas galima rasti Renginių kalendoriuje arba dėl mokymo organizavimo kreiptis telefonu +370 634 83186 arba elektroniniu paštu mokymai@gdme.lt .

Kaip atnaujinti sekančių mokymų išklausymo terminą?

Fiziniai asmenys, kurių darbas netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, kas 3 metus nuo pažymėjimo išdavimo dienos privalo išklausyti 8 val. mokymus, susijusius su eismo saugos reikalavimais, ir pateikti pažymėjimą išdavusiam egzaminavimo centrui tai patvirtinančius dokumentus. Mokymus reikia iškausyti mokymų centre, kuris turi teisę mokyti fizinius asmenis, kurių darbas netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu.

Egzaminą išlaikius pas mus, mokymų pažymą reikia pateikti el. paštu egzaminai@gdme.lt.

Dėl papildomos informacijos maloniai prašome kreiptis elektroniniu paštu info@gdme.lt arba telefonu +370 634 83186 .

Ką daryti jei pasikeitė pažymėjime nurodyti asmens duomenys?

Pasikeitus fizinio asmens, kurio darbas netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, pažymėjime nurodytiems duomenims, fizinis asmuo turi ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo šių duomenų pasikeitimo pateikti pažymėjimą išdavusiam egzaminavimo centrui prašymą pakeisti turimą pažymėjimą ir pateikti duomenų pasikeitimą patvirtinančius dokumentus. Egzaminavimo centras pakeistus pažymėjimus turi išduoti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos.

Dėl papildomos informacijos maloniai prašome kreiptis telefonu +370 634 83186 arba elektroniniu paštu info@gdme.lt .

LinkedIn