Geležinkelių darbuotojų mokymo ir egzaminavimo centras

Asmenų, kurie vykdo krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų funkcijas, egzaminai

Asmenų, kurie vykdo krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų funkcijas, egzaminai

Kas privalo išlaikyti šį egzaminą ir gauti pažymėjimą?

Šį egzaminą privalo išlaikyti ir gauti pažymėjimą fiziniai asmenys, kurie:

  • pageidauja vykdyti krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų funkcijas.

Dėl papildomos informacijos maloniai prašome kreiptis telefonu +370 634 83186 arba elektroniniu paštu info@gdme.lt .

Kaip užsiregistruoti laikyti egzaminą ir gauti pažymėjimą?

Fiziniai asmenys turi pateikti prašymą laikyti egzaminą.

Prašymas gali būti pateiktas per atstumą elektroniniu paštu info@gdme.lt, per atstumą registruotu paštu adresu Vingrių g. 23-9, LT-01309 Vilnius arba tiesiogiai kreipiantis į Geležinkelių darbuotojų mokymo ir egzaminavimo centrą egzaminų arba mokymų vykdymo metu nurodytu adresu (mokymų datos, laikai ir adresai nurodyti Renginių kalendoriuje).

Prašymo formą MS Word formatu arba PDF formatu galite parsisiųsti čia:

PDF   

Prašymą gali pateikti ir asmens, pageidaujančio gauti pažymėjimą, įgaliotas atstovas, pateikęs rašytinį įgaliojimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio kodekso reikalavimus.

Dėl papildomos informacijos maloniai prašome kreiptis telefonu +370 634 83186 arba elektroniniu paštu info@gdme.lt .

Kiek kainuoja egzaminas, kada ir kaip turiu už jį sumokėti?

Egzamino kaina 1 asmeniui – 25 eurai. Apmokėti už egzaminą reikia iki numatytos egzamino dienos.

Apmokėjimo rekvizitai:

Gavėjas, mokant per AB „Swedbank“ banką: MB GDME

Gavėjas, mokant per bet kurį kitą banką: MB Geležinkelių darbuotojų mokymo ir egzaminavimo centras

Įmonės kodas: 304355069

Atsiskaitomoji sąskaita: LT077300010149526303

Bankas: AB „Swedbank“

Jei mokama už kitą asmenį, prie mokėjimo paskirties prašome nurodyti ir asmens vardą ir pavardę, už kurį yra mokama.

Dėl sąskaitos-faktūros išrašymo arba papildomos informacijos maloniai prašome kreiptis elektroniniu paštu info@gdme.lt arba telefonu +370 634 83186 .

Kada ir kur vyksta egzaminas?

Egzaminai vykdomi visose Lietuvoje iš anksto sutartu laiku ir vietoje (egzaminai gali vykti Jūsų įmonėje sudarius tam tikrą asmenų grupę, priklausomai nuo įmonės vietos, arba GDME parinktoje vietoje).

Dėl egzamino laikymo datos ir laiko maloniai prašome kreiptis telefonu +370 634 83186 arba elektroniniu paštu info@gdme.lt .

Kokios žinios tikrinamas egzamino metu?

Egzaminavimo metu tikrinamos ir vertinamos žinios iš šių teisės aktų:

  1. Krovinių vežimo geležinkelių transportu taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2000 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 174 „Dėl Krovinių vežimo geležinkelių transportu taisyklių patvirtinimo“;
  2. Krovinių krovimo ir tvirtinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. 3-611 „Dėl Krovinių krovimo ir tvirtinimo taisyklių patvirtinimo“.

Dėl papildomos informacijos maloniai prašome kreiptis telefonu +370 634 83186 arba elektroniniu paštu info@gdme.lt .

Kokia kalba vyksta egzaminai?

Egzaminai vykdomi tik lietuvių kalba. Jeigu pareiškėjas nemoka kalbėti ar nesupranta valstybinės lietuvių kalbos, egzamino metu gali dalyvauti vertėjas, sugebantis versti į egzaminuojamajam suprantamą kalbą. Vertėjo išlaidas apmoka egzaminuojamasis.

Dėl papildomos informacijos maloniai prašome kreiptis telefonu +370 634 83186 arba elektroniniu paštu info@gdme.lt .

Ką privalau turėti egzamino metu?

Pareiškėjai ir vertėjai, atvykę laikyti egzamino, privalo su savimi turėti ir egzaminatoriui pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Pareiškėjams ir vertėjams, nepateikusiems asmens tapatybės dokumento, egzaminą laikyti (dalyvauti egzamine) draudžiama.

Sprendžiant Fizinių asmenų, pageidaujančių vykdyti krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų funkcijas, egzamino testą, leidžiama naudotis šiais teisės aktais (šiais teisės aktais pareiškėjas pasirūpina pats):

  • Krovinių vežimo geležinkelių transportu taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2000 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 174 „Dėl Krovinių vežimo geležinkelių transportu taisyklių patvirtinimo“;
  • Krovinių krovimo ir tvirtinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. 3-611 „Dėl Krovinių krovimo ir tvirtinimo taisyklių patvirtinimo“.

Dėl papildomos informacijos maloniai prašome kreiptis telefonu +370 634 83186 arba elektroniniu paštu info@gdme.lt .

Kiek klausimų sudaro testą ir kiek iš jų turiu atsakyti teisingai?

Testą sudaro 30 klausimų po 3 atsakymus į kiekvieną klausimą.

Egzamino metu draudžiama naudotis mobiliojo ryšio ir kitomis informacijos perdavimo ar priėmimo priemonėmis, kalbėti su kitais asmenimis, išskyrus pokalbius su vertėju.

Sprendžiant Fizinių asmenų, pageidaujančių vykdyti krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų funkcijas, egzamino testą, leidžiama naudotis šiais teisės aktais (šiais teisės aktais pareiškėjas pasirūpina pats):

  • Krovinių vežimo geležinkelių transportu taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2000 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 174 „Dėl Krovinių vežimo geležinkelių transportu taisyklių patvirtinimo“;
  • Krovinių krovimo ir tvirtinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. 3-611 „Dėl Krovinių krovimo ir tvirtinimo taisyklių patvirtinimo“.

Laikoma, kad egzaminas išlaikytas, jeigu pareiškėjas teisingai atsako į ne mažiau kaip 25 testo klausimus.

Dėl papildomos informacijos maloniai prašome kreiptis telefonu +370 634 83186 arba elektroniniu paštu info@gdme.lt .

Kiek laiko trunka egzaminas?

Fizinių asmenų, pageidaujančių vykdyti krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų funkcijas, egzamino testui spręsti skiriama ne daugiau kaip 1,5 val. Pasibaigus skirtam laikui, egzamino laikymas nutraukiamas, egzaminatorius surenka užpildytus Protokolus.

Dėl papildomos informacijos maloniai prašome kreiptis telefonu +370 634 83186 arba elektroniniu paštu info@gdme.lt .

Kada išduodamas pažymėjimas?

Geležinkelių darbuotojų mokymo ir egzaminavimo centras per 5 kalendorines dienas nuo egzamino išlaikymo dienos išduoda elektroninės formos pažymėjimą.

Informaciją apie išduotus pažymėjimus galima rasti čia: Pažymėjimų paieška  

Dėl papildomos informacijos maloniai prašome kreiptis telefonu +370 634 83186 arba elektroniniu paštu info@gdme.lt .

Kokia yra pažymėjimų galiojimo tvarka?

Fiziniai asmenys, vykdantys krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų funkcijas, kas 2 metus nuo pažymėjimo išdavimo dienos privalo išklausyti 16 val. mokymus, susijusius su krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose ir krovinių vežimo geležinkelių transportu reikalavimais, ir pateikti pažymėjimą išdavusiam egzaminavimo centrui tai patvirtinančius dokumentus. Mokymus reikia iškausyti mokymų centre, kuris turi teisę mokyti fizinius asmenis, kurie vykdo krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų funkcijas.

Geležinkelių darbuotojų mokymo ir egzaminavimo centras turi teisę vykdyti asmenų, kurie vykdo krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų funkcijas, mokymus. Visas mokymų datas galima rasti Renginių kalendoriujearba dėl mokymo organizavimo kreiptis telefonu +370 634 83186 arba elektroniniu paštu mokymai@gdme.lt .

Kaip atnaujinti sekančių mokymų išklausymo terminą?

Fiziniai asmenys, vykdantys krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų funkcijas, kas 2 metus nuo pažymėjimo išdavimo dienos privalo išklausyti 16 val. mokymus, susijusius su krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose ir krovinių vežimo geležinkelių transportu reikalavimais, ir pateikti pažymėjimą išdavusiam egzaminavimo centrui tai patvirtinančius dokumentus. Mokymus reikia iškausyti mokymų centre, kuris turi teisę mokyti fizinius asmenis, kurie vykdo krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų funkcijas.

Egzaminą išlaikius pas mus, mokymų pažymą reikia pateikti el. paštu egzaminai@gdme.lt.

Dėl papildomos informacijos maloniai prašome kreiptis elektroniniu paštu info@gdme.lt arba telefonu +370 634 83186 .

Ką daryti jei pasikeitė pažymėjime nurodyti asmens duomenys?

Pasikeitus fizinio asmens, kuris vykdo krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų funkcijas, pažymėjime nurodytiems duomenims, fizinis asmuo turi ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo šių duomenų pasikeitimo pateikti pažymėjimą išdavusiam egzaminavimo centrui prašymą pakeisti turimą pažymėjimą ir pateikti duomenų pasikeitimą patvirtinančius dokumentus. Egzaminavimo centras pakeistus pažymėjimus turi išduoti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos.

Dėl papildomos informacijos maloniai prašome kreiptis telefonu +370 634 83186 arba elektroniniu paštu info@gdme.lt .

LinkedIn