8 val. mokymų kaina 249 eurai.

Po mokymų išduodami pažymėjimai, kuriuose nurodytos įgytos žinios ir mokymų trukmė.

Registracija:

Mokymų datos:

Renkama grupė, mokymų data dar nepaskelbta.