8 val. mokymų kaina 109 eurai.

SVS mokymų programa:

  • SVS keliami reikalavimai, SVS struktūra;
  • Saugos leidimo ir Bendrojo saugos sertifikato gavimas/atnaujinimas;
  • SVS audito reikalavimai, SVS audito atlikimas;
  • Kompetencijų valdymo sistema;
  • Rizikų valdymo sistema;
  • LTSA patikrinimai, kaip jiems pasiruošti? Dažniausiai nustatomi pažeidimai ir kaip jų išvengti.

Po mokymų išduodami pažymėjimai, kuriuose nurodytos įgytos žinios ir mokymų trukmė.

Registracija:

Mokymų datos:

Renkama grupė, mokymų data dar nepaskelbta.