Geležinkelių darbuotojų mokymo ir egzaminavimo centras

Konsultavimas

Eismo saugos ataskaitos

Rengiame geležinkelių transporto eismo saugos ataskaitas, kurias visos geležinkelio įmonės (vežėjai), įmonės, kurios manevruoja, ir geležinkelių infrastruktūros valdytojai iki kiekvienų kalendorinių metų birželio 30 d. privalo pateikti Lietuvos transporto saugos administracijai (LTSA), ir konsultuojame jų rengimo klausimais.

Detalesnė informacija apie paslaugą teikiama elektroniniu paštu arba telefonu:

  info@gdme.lt

  +370 634 83186

Eismo organizavimo instrukcijos

Rengiame geležinkelių transporto privažiuojamųjų geležinkelio kelių eismo organizavimo instrukcijas ir konsultuojame jų rengimo klausimais.

Detalesnė informacija apie paslaugą teikiama elektroniniu paštu arba telefonu:

  info@gdme.lt

  +370 634 83186

Eismo įvykių ir riktų tyrimas

Atliekame geležinkelių transporto eismo įvykių ir riktų tyrimą, rengiame su šiuo tyrimu susijusius dokumentus ir konsultuojame eismo įvykių ir riktų tyrimo klausimais.

Detalesnė informacija apie paslaugą teikiama elektroniniu paštu arba telefonu:

  info@gdme.lt

  +370 634 83186

Veiklos procesų optimizavimas

Padedame optimizuoti geležinkelių transporto veiklos procesus, kad būtų užtikrinta geležinkelių transporto eismo sauga bei naudojant mažesnius išteklius būtų sukurta didesnė pridėtinė vertė įmonei ir joms klientams.

Detalesnė informacija apie paslaugą teikiama elektroniniu paštu arba telefonu:

  info@gdme.lt

  +370 634 83186

LTSA patikrinimų metu nustatytų trūkumų ištaisymas

Padedame ištaisyti Lietuvos transporto saugos administracijos (LTSA) atliekamų patikrinimų metu nustatytus trūkumas, padedame tinkame pasirengti patikrinimams arba atstovaujame LTSA patikrinimų metu.

Detalesnė informacija apie paslaugą teikiama elektroniniu paštu arba telefonu:

  info@gdme.lt

  +370 634 83186

SVS rengimas, diegimas, įgyvendinimas, auditas

Rengiame geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemas (SVS), jas diegiame, padedame įgyvendinti arba atliekame jų įgyvendinimo ir efektyvumo auditą.

Detalesnė informacija apie paslaugą teikiama elektroniniu paštu arba telefonu:

  info@gdme.lt

  +370 634 83186

LinkedIn