Geležinkelių darbuotojų mokymo ir egzaminavimo centras

Saugos valdymo sistemos

Rengimas

Rengiame ir su Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA) suderiname naujausius reikalavimus atitinkančias Geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemas (SVS) geležinkelio įmonėms (vežėjams), įmonėms, kurios manevruoja, ir geležinkelių infrastruktūros valdytojams. Taip pat koreguojame jau parengtas SVS  pagal LTSA, auditorių ar kitų asmenų pateiktas pastabas.

Detalesnė informacija apie paslaugą teikiama elektroniniu paštu arba telefonu:

 svs@gdme.lt

  +370 634 83186

Diegimas

Atliekame Geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemų (SVS) diegimą įmonėje, po kurio įmonės personalas yra apmokomas tinkamai įgyvendinti SVS savarankiškai.

Detalesnė informacija apie paslaugą teikiama elektroniniu paštu arba telefonu:

 svs@gdme.lt

  +370 634 83186

Įgyvendinimas ir priežiūra

Įgyvendiname Geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemas (SVS) perimdami dalį ar visas SVS nustatytas funkcijas ir atlikdami SVS įgyvendinimo kontrolę.

Detalesnė informacija apie paslaugą teikiama elektroniniu paštu arba telefonu:

  svs@gdme.lt

  +370 634 83186

Auditas

Atliekame Geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemų (SVS) auditus, kurių metu yra įvertinama SVS atitiktis naujausiems nustatytiems reikalavimams, SVS efektyvumas ir pateikiamos rekomendacijos SVS tobulinimui. Visos SVS auditą rekomenduojama atlikti bent 1 kartą per 5 metus arba atlikti dalies SVS auditą kiekvienais metais.

Detalesnė informacija apie paslaugą teikiama elektroniniu paštu arba telefonu:

  svs@gdme.lt

  +370 634 83186

LinkedIn