Geležinkelių darbuotojų mokymo ir egzaminavimo centras

Saugos valdymo sistemos

Rengimas

Rengiame reikalavimus atitinkančias Geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemas (SVS) geležinkelio įmonėms (vežėjams), įmonėms, kurios manevruoja, ir geležinkelių infrastruktūros valdytojams. Taip pat koreguojame jau parengtas SVS pagal Lietuvos transporto saugos administracijos, auditorių ar kitų asmenų pateiktas pastabas.

Detalesnė informacija apie paslaugą teikiama elektroniniu paštu arba telefonu:

  info@gdme.lt

  +370 634 83186

Diegimas

Atliekame Geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemų (SVS) diegimą įmonėje, po kurio įmonės personalas yra apmokomas tinkamai įgyvendinti SVS savarankiškai.

Detalesnė informacija apie paslaugą teikiama elektroniniu paštu arba telefonu:

  info@gdme.lt

  +370 634 83186

Įgyvendinimas

Įgyvendiname Geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemas (SVS) perimdami dalį SVS nustatytų funkcijų ir atlikdami SVS veikimo kontrolę.

Detalesnė informacija apie paslaugą teikiama elektroniniu paštu arba telefonu:

  info@gdme.lt

  +370 634 83186

Auditas

Atliekame Geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemų (SVS) auditus, kurių metu yra įvertinama SVS atitiktis nustatytiems reikalavimams, SVS efektyvumas ir pateikiamos rekomendacijos SVS tobulinimui. Visos SVS auditą rekomenduojama atlikti bent 1 kartą per 5 metus.

Detalesnė informacija apie paslaugą teikiama elektroniniu paštu arba telefonu:

  info@gdme.lt

  +370 634 83186

LinkedIn