Geležinkelių darbuotojų mokymo ir egzaminavimo centras

Statinių techninė priežiūra

Privažiuojamųjų geležinkelio kelių techninė priežiūra

Privažiuojamųjų geležinkelio kelių techninę priežiūrą atliekame 2 būdais – techninės priežiūros dokumentus pildant Geležinkelių transporto rizikos valdymo ir priežiūros informacinėje sistemoje GERVIS arba įprastu (popieriniu) formatu (Jūs pasirenkate kokiu būdu atliekama techninė priežiūra).

Techninė priežiūra atliekama tokia tvarka:

1. Atliekama statinių techninė apžiūra

Jūsų Geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemoje nustatytu periodiškumu atliekame nuolatines, periodines ir specializuotas apžiūras. Atkreipiame dėmesį, kad nuolatinės neypatingų statinių apžiūros turi būti atliekamos ne rečiau kaip kas 3 mėnesiai.

2. Parengiami techninės apžiūros aktai

Atlikus statinių nuolatinę, periodinę ar specializuotą apžiūrą, užpildome mūsų sukurtus statinių techninės apžiūros aktus. Mūsų techninės apžiūros dokumentai pritaikyti atliekant privažiuojamųjų geležinkelio kelių, pervažų, perėjų, pralaidų, tiltų, viadukų, estakadų, peronų ir platformų apžiūras.

3. Užpildomi techninės priežiūros dokumentai

Parengus techninės apžiūros aktus, yra parengiami ir užpildomi statinių techninės priežiūros dokumentai – statinių techniniai pasai ir techninės priežiūros žurnalai. Statinių techniniai pasai ir techninės priežiūros žurnalai pildomi GERVIS sistemoje arba įprastame (popieriniame) variante (techninės priežiūros dokumentų pildymo būdą pasirenkate Jūs).

Detalesnė informacija apie paslaugą teikiama elektroniniu paštu arba telefonu:

  info@gdme.lt

  +370 634 83186

LinkedIn