SAUGOS VALDYMO SISTEMOS (SVS)
TRAUKINIO MAŠINISTŲ SERTIFIKAVIMAS
EISMO SAUGOS ATASKAITOS
GELEŽINKELIO STATINIŲ TECHNINĖS APŽIŪROS
EISMO ORGANIZAVIMO INSTRUKCIJOS

SVS rengimas, diegimas, auditas, įgyvendinimas, kontrolė, konsultavimas ir pagalba LTSA atliekant patikrinimą

Sertifikavimas, mokymas, egzaminavimas, sertifikavimo tvarkų rengimas, auditas

Eismo saugos ataskaitų rengimas ir pateikimas.

Apžiūrų atlikimas, techninės priežiūros tvarkų rengimas, auditas

Instrukcijų rengimas ir atnaujinimas, brėžinių ar schemų rengimas ir atnaujinimas.

PAVOJINGŲ VIETŲ ŽENKLINIMAS
KITŲ STATINIŲ TECHNINĖS APŽIŪROS
GELEŽINKELIŲ SISTEMOS PAKEITIMŲ VALDYMAS
RIEDMENŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS SISTEMOS
LEIDIMAI RIEDMENIMS IR INFRASTRUKTŪRAI

Pavojingų vietų, vartų, pervažų ženklinimas.

Įvairių statinių techninės apžiūros, apžiūros su dronu.

Konsultavimas atliekant geležinkelių sistemos pakeitimus, konsultavimas įgyvendinant Pavojaus valdymo procesą.

Techninės priežiūros sistemų rengimas ir konsultavimas.

Konsultavimas ir dokumentų rengimas leidimui riedmenims ar infrastruktūrai gauti.

DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA
GAISRINĖ SAUGA
PAVOJINGŲJŲ KROVINIŲ VEŽIMO SAUGA
CIVILINĖ SAUGA

Instrukcijų rengimas, atnaujinimas, instruktavimas, darbuotojų saugos ir sveikatos srities priežiūra.

Instrukcijų rengimas, instruktavimas, konsultavimas.

Pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialisto paslaugos, darbuotojų instruktavimas susijęs su pavojingųjų krovinių vežimu, auditas.

Instrukcijų ir ataskaitų rengimas, instruktavimas, mokymai, konsultavimas, priežiūra, auditas.

SUSISIEKIME