SAUGOS VALDYMO SISTEMOS (SVS)
TRAUKINIO MAŠINISTŲ SERTIFIKAVIMAS

STATINIŲ TECHNINĖS APŽIŪROS

EISMO ORGANIZAVIMO INSTRUKCIJOS

Rengimas, diegimas, auditas, įgyvendinimas, kontrolė, konsultavimas ir pagalba LTSA atliekant patikrinimą

Mokymas, egzaminavimas, sertifikavimo tvarkų rengimas

Apžiūrų atlikimas, techninės priežiūros tvarkų rengimas

Instrukcijų rengimas ir atnaujinimas, brėžinių ar schemų rengimas ir atnaujinimas.

EISMO SAUGOS ATASKAITOS
GELEŽINKELIŲ SISTEMOS PAKEITIMŲ VALDYMAS

GELEŽINKELIŲ RIEDMENŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS SISTEMOS

LEIDIMAI RIEDMENIMS IR INFRASTRUKTŪRAI

Eismo saugos ataskaitų rengimas ir pateikimas.

Konsultavimas atliekant geležinkelių sistemos pakeitimus, konsultavimas įgyvendinant Pavojaus valdymo procesą.

Techninės priežiūros sistemų rengimas ir konsultavimas.

Konsultavimas ir dokumentų rengimas leidimui riedmenims ar infrastruktūrai gauti.

DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA
GAISRINĖ SAUGA

PAVOJINGŲJŲ KROVINIŲ VEŽIMO SAUGA

CIVILINĖ SAUGA

Instrukcijų rengimas, atnaujinimas, darbuotojų saugos ir sveikatos srities priežiūra.

Instrukcijų rengimas, instruktavimas, konsultavimas.

Pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialisto funkcijų atlikimas, darbuotojų instruktavimas.

Instrukcijų ir ataskaitų rengimas, konsultavimas, priežiūra.

Susisiekime